Điều kiện & Quy định huỷ Tour

Điều kiện & Quy định huỷ Tour

ĐIỀU KIỆN & QUY ĐỊNH HỦY TOUR

Điều kiện huỷ các tour ngày thường:
 
+ Hủy tour từ 30 – 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên tổng giá tour
 
+ Hủy tour từ 16 – 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 08 – 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 04 – 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 01 – 03 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour
 
Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết
 
Các điều kiện huỷ tour (đối với ngày lễ, Tết):
 
+ Hủy tour trước 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 30 – 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 16 – 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 08 – 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
 
+ Hủy tour từ 01 – 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour
 
Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
 
Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.
 
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Tòa nhà điều hành: 0939.679.886 Chi nhánh Q.Tân Bình - HCM: 0981.260.919 Chi Nhánh Q. Tân Phú - HCM: 0703.768.869 Chi Nhánh Hà Nội: 0789.77.0213 Chi Nhánh Cần Thơ: 0979.245.255 Văn phòng tại TP. Cà Mau: 0909.338.452 Chi Nhánh Quảng Bình: 0375.335.286
Tòa nhà điều hành Chi nhánh Q.Tân Bình - HCM Chi Nhánh Q. Tân Phú - HCM Chi Nhánh Hà Nội Chi Nhánh Cần Thơ Văn phòng tại TP. Cà Mau Chi Nhánh Quảng Bình
Tòa nhà điều hành Chi nhánh Q.Tân Bình - HCM Chi Nhánh Q. Tân Phú - HCM Chi Nhánh Hà Nội Chi Nhánh Cần Thơ Văn phòng tại TP. Cà Mau Chi Nhánh Quảng Bình